Českomoravské DemokratickoČeskomoravské DemokratickoOccupy
 
 

OccupyGuy FawkesDemonstrace – Teplice
Probuďme se, vyjděme a dejme najevo své názory!
  O svých osudech si začněme rozhodovat sami !   
 ODPOJME SE OD MATRIXU! 

  e-mail: info@demonstrace.xf.cz ✉ 
     mobil: 777 165 379 ✆     


sobota 21.7.2012 od 14:00 park u Šanovské Mušle, Teplice

Památce obětí A.B. Breivika

Multikulturní mezináboženský festival tolerance, k uctění památky obětí ultrapravickového křesťanského extremisty
Anderse Behring Breivika; zaměřený proti xenofobii, náboženské nesnášenlivosti, klerofašismu, neonacismu.
Určeno pro vyznavače jakéhokoliv náboženství i pro ateisty. Podmínkou zůstává tolerance k těm ostatním.
➢ Důrazně žádáme všechny ✞♗☠ klerofašisty, neonacisty a sionisty, aby si své nenávistné xenofobní zvratky vylévali někde jinde! ◅

Zobrazit místo U Šanovské Mušle na větší mapě

sobota 14.7.2012 od 14:30 Náměstí Svobody Teplice, u schodů před Radnicí

Pád BastilyPřísaha v Míčovně
Maximilien Robespierre
Maximilien François Marie Isidore de Robespierre

Padla Bastila, padne i Strakovka!

Protirežimní, antikapitalistická, demonstrace
proti totalitní plutokratické diktatuře a klerikalizaci společnosti,
při příležitosti výročí začátku Velké francouzské revoluce
Francouzští revolucionáři
Jacques-René Hébert
Demonstrace proti režimu pošlapávajícímu demokracii, a totalitnímu plutokratickému státu, řízenému: korporacemi, byznysem, mafiánskými a církevními kmotry, a jim soužícími úplatnými papaláši a proti nástupu klerofašistických sil, jako strana Top 0,9%, či Akce D.O.S.T.

Jacobin

čb. plakát A4, na demonstrace 14. 7. 2012

 Reportáž z demonstrace 14. 7. 2012 


Marčák: HusitéMarčák: Klaus a katolíci

poté pochod kolem Domu kultury a Lázeňskou ulicí kolem Lázní Beethoven na Zámecké náměstí,
tam druhá fáze demonstrace potrvá přes noc až do neděle rána
V případě deště☂: ul. U divadla, pod Kolonádou mezi býv. Priorem a Domem Kultury     

Demonstrace proti tzv. církevním „restitucím“, klerofašismu, „Druhé Rekatolizaci“ a klerikalizaci společnosti,
porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod


Wikicitáty - Mistr Jan Hus
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.

Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.
Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají
a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.“
Mistr Jan Hus o katolické církvi     
„Kdyby bohatství, ve smyslu osobního vlastnictví a přepychu, bylo rovnoměrně rozděleno, pak by se velká masa lidí, normálně otupených bídou, stala gramotnou a naučila by se myslet vlastní hlavou; a jakmile by lidé jednou dospěli až sem, uvědomili by si, dříve nebo později, že privilegovaná menšina neplní žádnou funkci, a svrhli by ji. Domyšleno do důsledků, hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti.“
„Kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. Kdo kontroluje současnost, kontroluje minulost.“
George Orwell     
„Ze všech náboženství, křesťanství by mělo být nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.“
François Marie Arouet - Voltaire     
„ … a jen ti, kdo opravdu věděli jak přemýšlet, viděli jaká snůška lží je křesťanství – toto nejbrutálnější a nejvražednější ze všech náboženství.“
Svetlana de Rohan Levashova    

Pořádají:
Pozvány dále byly také:
Stop církevním restitucím
Marčák: Galileo odvolalMarčák: Rozpočtová odpovědnostMarčák: Duko, Duko, do roka a do dne na Boží súd!

99% - 0,9%
 • Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí. Nuž pojďte blíže, hrdobci!
 • Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny;
  jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa je menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek
  tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva.
  A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.

   — John Donne, 1624
 • Spojí-li se špatní lidé tak, že tvoří sílu,  pak musí čestní lidé udělat totéž.  Je to velmi prosté.
   — L. N. Tolstoj, Vojna a mír
 • Největší chybu dělá ten,  kdo nedělá nic,  v domnění,  že to málo,  co udělat může,  nemá význam.
   — Edmund Burke, zakladatel konzervativismu
Proč Occupy Czech (Occupy Teplice)?
aneb proč jsme zde, oč nám jde?

Nejsme PROTEST! — My jsme PROCES!
Neobracíme se se svým protestem na Vládu ČR a nežádáme její demisi, ani nežádáme předčasné volby. Proč?
Protože my se obracíme k lidu této země, ke všem občanům ČR, a chceme, aby se začali zajímat o dění ve své zemi a aby sami demokraticky a svobodně vyjádřili, co ve své zemi chtějí a co ne.
Nepřinášíme, na rozdíl od tzv. „opozičních“ stran, ProAltu, či Holešovské národní rady žádnou takovou hotovou „tu nejlepší ideologii“, žádné své předem vyrobené řešení, které bychom chtěli ostatním vnutit. My chceme pouze to, aby se lid této země sám aktivně demokraticky zapojil do řešení problémů celospolečenskou diskusí a společnou snahou poměry zlepšit.
Jenom lid sám, svou vůlí a demokratickými principy může situaci opravdu zlepšit. A má k tomu i právo zaručené Ústavou ČR:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Hlava druhá – Lidská práva a základní svobody,  Oddíl druhý – Politická práva,  Článek 23:
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
Současná vláda svými tzv. „reformami“ neustále pošlapává základní principy a svobody, jednoznačně stanovené Listinou základních práv a svobod a žádným zákonem stanoveným způsobem není možno ji v tom zabránit.
Systém, který v ČR v současnosti vládne, to není demokracie – čili vláda lidu, to je plutokracie – čili vláda bohatých oligarchů, vláda kapitálu.
A právě proto mají občané právo postavit se na odpor Vládě ČR, Parlamentu ČR, presidentovi ČR, i všem dalším orgánům a institucím, včetně tzv. „Ústavního soudu“, které brání naplnění ústavních principů, práv a svobod, garantovaných LZPS.
Je-li k tomu nutná změna režimu a politického systému, máme na ni, podle Ústavy právo! Jenom LID má v demokracii právo rozhodovat. Proto žádáme důslednou demokratizaci systému a nehodláme se spokojit s jakýmisi „předčasnými volbami“, které by přinesly jedinou změnu – modrá prasata by u koryt vystřídala prasata oranžová a v rámci další OPO-smlouvy by oranžutani pokračovali v nepravostech současné vlády, jako Oranžový ocásek Modrého ptáka.
A proto se nespokojíme pouze s tím, že by se ke korytům měli dostat oportunističtí papaláši z rádoby „opoziční“ strany, ale žádáme skutečnou demokratizaci celého systému, založenou na celospolečenské diskusi, a nové ústavní zákony, které by nabyly platnosti nikoliv rozhodnutím politických papalášů, nýbrž přímým rozhodnutím lidu, v celostátním REFERENDU.
Předpověď počasí pro Teplice počasí v Teplicích
Occupy Teplice

„Perly“ z projevů jeho výsosti báťušky Cara Teplického samoděržaví, Jaroslava 1. (Kubery). 
TOPlist
CopyleftLicence Creative Commons: BY-NC-SA


stop Nikomu nebudeme dělat „užitečné idioty“ ! stop
Stop IZDV! Stop KSČM! Stop ČSSD! Stop ProAlt! Stop SZ! Stop Popelka! Stop: Holešovská výzva - Junta Nacional